Liên quan đến những cookie của Trendstream Limited, chúng tôi sẽ có một mã định danh duy nhất lưu trữ hoặc gắn liền với cookie hoặc những công nghệ liên quan. Cookie là một thông tin được đặt ở trình duyệt trên máy tính của bạn khi bạn truy cập web. Chúng được dùng vào nhiều mục đích, bao gồm để ghi nhớ danh tính của bạn khi bạn hoàn thành khảo sát. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để theo dõi hoạt động Internet của bạn, bao gồm những trang bạn truy cập trên những trang web khác để xác định độ hiệu quả của quảng cáo dựa theo hoạt động của bạn.

Phản hồi của bạn với những câu hỏi trong khảo sát sẽ gắn liền với mã định danh duy nhất. Chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu khảo sát cho khách hàng với mục đích phân tích trang web và độ hiệu quả của quảng cáo. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ mã định danh duy nhất với công ty khảo sát mà bạn làm liên quan đến sự tham gia của bạn với công ty khảo sát ấy (ví dụ như mời bạn tham gia khảo sát, phần thưởng khi hoàn thành, v.v.). Vui lòng đọc Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi ở đây [liên kết] để biết thêm về việc xử lý thông tin thu thập được qua cookie hoặc những công nghệ liên quan trên thiết bị của bạn, và qua phản hồi khảo sát của bạn.

Vui lòng xem bên dưới mô tả cookie và những công nghệ tương tự mà chúng tôi sử dụng, bao gồm cookie theo dõi của chúng tôi. Ngoại trừ những cookie cần thiết để trang web này hoạt động, bạn có thể trình bày tùy chọn của bạn như được trình bày bên dưới để quản lý việc sử dụng cookie và những công nghệ liên quan. Vui lòng hiểu rằng nếu bạn không tham gia cookie, chúng tôi sẽ đặt một cookie gọi là “cookie không tham gia” trên thiết bị của bạn. Nếu sau đó bạn xóa các cookie, bạn cũng sẽ xóa cookie không tham gia này và bạn sẽ phải lựa chọn lại. Vui lòng truy cập https://www.globalwebindex.net/gwiq/opt-out để truy cập liên kết không tham gia sau khi bạn đã đồng ý.

Xin ghi nhớ rằng việc sử dụng cookie tùy theo từng trình duyệt. Nếu bạn sử dụng nhiều trình duyệt hoặc thiết bị, bạn sẽ cần sửa đổi tùy chỉnh trên từng trình duyệt hoặc thiết bị.

 

 

Cookie cần thiết:

Tên cookie

Mục đích cookie

Liên kết không tham gia

 __hssc    

 Cookie dùng để theo dõi từng phiên duyệt web.

 

 __hssrc

 

 Dùng để xem bạn có khởi động lại trình duyệt hay không. Cookie này được kích hoạt khi cookie __hssc thay đổi.

 

hsPagesViewedThisSession

Dùng để theo dõi số lượt xem trang trong một phiên duyệt web.

 

 __hs_test_cookie

 

Dùng để kiểm tra xem bạn có kích hoạt hỗ trợ cookie hay không. 

 

 

 

Cookie quảng cáo:

Tên cookie

Mục đích cookie

Liên kết không tham gia

 GWIQ

Mức độ hiệu quả quảng cáo & phân tích web 

https://www.globalwebindex.net/gwiq/opt-out 

 

Cookie của đối tác:

Tên đối tác

Mục đích cookie

Liên kết không tham gia

 Publicis

Đo lường hiệu quả quảng cáo trực tuyến, số lượt xem trang, phát triển nhóm đối tượng tương tự và thông tin về người xem trực tuyến

http://match.rundsp.com/optout

Liveramp

Phát triển nhóm đối tượng tương tự và thông tin về người xem trực tuyến

 https://liveramp.com/opt_out/

Dentsu Aegis

Đo lường hiệu quả quảng cáo trực tuyến, số lượt xem trang, phát triển nhóm đối tượng tương tự và thông tin về người xem trực tuyến

http://www.dentsu.com/termsofuse/optout.html

Retargetly

Phát triển nhóm đối tượng tương tự và thông tin về người xem trực tuyến