I samband med att cookies placeras av Trendstream Limited, lagras eller kopplas ett unikt identifieringsnummer till cookien eller den relaterade tekniken. En cookie är en liten bit information som placeras i din dators webbläsare när du besöker en webbplats. De används för en mängd ändamål, inklusive att komma ihåg din identitet när du slutför en undersökning. Vi använder även cookies för att spåra internetaktivitet, inklusive vilka sidor som du besöker på andra webbplatser, för att avgöra effektiviteten i annonseringen baserat på ditt beteende.

Dina svar på frågorna i undersökningen kommer att kopplas till de unika identifieringsnumren. Vi kommer att dela undersökningsinformation med våra kunder för ändamålet webbanalys och annonseringseffektivitet. Vi kommer att dela de unika identifieringsnumren med det provföretag från vilket du kom ifrån i samband med ditt deltagande i sådant provföretag (t.ex. för att bjuda in dig till att genomföra undersökningar, belöning för genomförande, etc.). Ytterligare information om behandlingen av de uppgifter som samlas in från vår användning av cookies eller relaterade tekniker på din enhet, och dina undersökningssvar, går att hitta i vår integritetspolicy som du finner här [link]

Nedan finner du beskrivningar av de cookies och liknande tekniker vi använder, inklusive våra cookies för spårning. Förutom de cookies som är nödvändiga för att få den här webbplatsen att fungera, kan du hantera användningen av cookies och liknande tekniker genom att uttrycka dina preferenser enligt nedan. Var medveten om att om du utnyttjar din rätt att ”välja bort” en cookie, kommer vi att placera en cookie på din enhet som normalt kallas ”välja-bort-cookie”. Om du senare rensar dina cookies, kommer du även att ta bort denna ”välja-bort-cookie” och du kommer att bli tvungen att förnya dina val. För att komma åt ”välja bort”-länkarna efter ditt samtycke, besöker du https://www.globalwebindex.net/gwiq/opt-out.

Var medveten om att användningen av cookies är webbläsarspecifik. Om du använder flera webbläsare och/eller enheter, kommer du att behöva ändra dina preferenser för var och en av dessa.

 

 

Nödvändiga cookies:

Namn på cookie

Cookiens ändamål

”Välja bort”-länk

 __hssc    

 Cookie för att hålla reda på sessioner.

 

 __hssrc

 

 Används för att avgöra om du har startat om din webbläsare. Denna cookie konfigureras när cookien __hssc ändras.

 

hsPagesViewedThisSession

Används för att hålla reda på visningarna av sidor i en session.

 

 __hs_test_cookie

 

Används för att testa om stödet för cookies är aktiverat. 

 

 

 

Annonserings-cookie:

Namn på cookie

Cookiens ändamål

”Välja bort”-länk

 GWIQ

Webbanalys och annonseringseffektivitet 

https://www.globalwebindex.net/gwiq/opt-out 

 

Cookies från samarbetspartners:

Samarbetspartnerns namn

Cookiens ändamål

”Välja bort”-länk

 Publicis

Annonseffektivitet online, spårning av webbplatsbesök, utveckling av likvärdiga grupper online och målgruppsinsikt

http://match.rundsp.com/optout

Liveramp

Utveckling av liknande grupper online och målgruppsinsikt

 https://liveramp.com/opt_out/

Dentsu Aegis

Annonseffektivitet online, spårning av webbplatsbesök, utveckling av likvärdiga grupper online och målgruppsinsikt

http://www.dentsu.com/termsofuse/optout.html

Retargetly

Utveckling av liknande grupper online och målgruppsinsikt