בקשר לקובצי ‏cookie‏ שנשתלו על-ידי ‏Trendstream Limited‏, מספר זיהוי ייחודי יאוחסן בקובצי ה-‏cookie‏ או ישויך אליהם או אל טכנולוגיות קשורות. קובץ ‏cookie‏ הוא פיסת מידע המושתל בדפדפן שבמחשב שלך, כאשר אתה מבקר באתר אינטרנט. קבצים אלו משמשים למגוון מטרות, כולל זכירת הזהות שלך כאשר אתה משלים סקר. אנו משתמשים בקובצי ‏cookie‏ גם כדי לעקוב אחר הפעילות שלך ברשת, כולל דפים באתרי אינטרנט אחרים שאתה מבקר בהם, וזאת כדי לקבוע את מידת ההשפעה של הפרסום על התנהגותך.

 התשובות שלך על שאלות הסקר ישויכו למספרי הזיהוי הייחודיים. אנו נשתף את נתוני הסקר עם לקוחותינו, למטרת ניתוח אתרים ויעילות הפרסום. אנו נשתף את מספרי הזיהוי הייחודים עם חברת מדגמים שממנה הגעת, בקשר להשתתפותך בחברת מדגמים כזו (למשל, כדי להזמין אותך להשלים סקרים, לממש פרסים וכד'). מידע נוסף על העיבוד שאנו עושים למידע שנאסף מהשימוש שלנו בקובצי ‏cookie‏ או בטכנולוגיות קשורות שנשתלו במכשיר שלך, ומתשובות הסקר שלך, ניתן למצוא במדיניות הפרטיות שלנו כאן [קישור]‏

להלן תיאורים של קובצי ‏cookie‏ ושל טכנולוגיות דומות בהם אנו משתמשים כולל קובצי ‏cookie‏ למעקב.‏פרט לקובצי ‏cookie‏ ההכרחיים כדי שהאתר הזה יעבוד, אתה יכול לנהל את השימוש בקובצי ‏cookie‏ ובטכנולוגיות דומות על-די הבעת העדפותיך כמפורט להלן.‏עליך להבין כי אם אתה מממש את זכותך לבטל את הסכמתך לקובצי ‏cookie‏, אנו נשתול קובץ ‏cookie‏ במכשיר שלך שבדרך כללמכונה "קובץ ‏cookie‏ לביטול הסכמה".‏אם תנקה בהמשך את קובצי ה-‏cookie‏ מהמכשיר שלך, תסיר גם את קובץ ה-‏cookie‏ לביטול הסכמה ותצטרך לחדש את הבחירות שלך.‏‏ ‏כדי לגשת לקישורי ביטול ההסכמה אחרי שנתת את הסכמתך, בקר באתר‏ ‏https://www.globalwebindex.net/gwiq/opt-out‏.‏

לתשומת לבך: השימוש בקובצי ‏cookie‏ ספציפי לדפדפן. אם אתה משתמש במספר דפדפנים או מכשירים, תצטרך לשנות את העדפותיך בכל אחד מהם.

 

קובצי ‏cookie‏ בסיסיים

שם קובץ ה-‏cookie

מטרת קובץ ה-‏cookie

קישור לביטול הסכמה

 hssc‎‏__ 

 קובץ ‏cookie‏ למעקב אחר ביקורים באתר.

 

 hssrc‎‏__

 

 משמש לקבוע אם הפעלת מחדש את הדפדפן שלהם. קובץ ‏cookie‏ זה מושתל כאשר קובץ ‏cookie‎‏hssc ‎‏__ משתנה.

 

hsPagesViewedThisSession

משמש למעקב אחר צפיות בדפים במהלך ביקור באתר.

 

 ‎hs_test_cookie‏__

 

משמש לבדיקה אם אפשרת תמיכה בקובצי ‏cookie‏. 

 

 

 

קובץ ‏cookie‏ לפרסום

שם קובץ ה-‏cookie

מטרת קובץ ה-‏cookie

קישור לביטול הסכמה

 GWIQ

ניתוח אתרים ויעילות הפרסום 

https://www.globalwebindex.net/gwiq/opt-out 

 

קובצי ‏cookie‏ של שותפים

שם השותף

מטרת קובץ ה-‏cookie

קישור לביטול הסכמה

 Publicis

יעילות הפרסום ברשת, מעקב אחר ביקורים באתר האינטרנט, פיתוח קבוצות מקוונות דומות ותובנות קהל

http://match.rundsp.com/optout