Σε σχέση με τα cookies που έχει ορίσει η Trendstream Limited, θα αποθηκευτεί ένας
μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός ή θα συσχετιστεί με τα cookies ή σχετικές
τεχνολογίες. Ένα cookie αποτελεί ένα κομμάτι πληροφοριών που τοποθετείται στο
πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούνται για μια σειρά σκοπών, συμπεριλαμβανομένης της
απομνημόνευσης της ταυτότητάς σας όταν συμπληρώνετε μια έρευνα. 
Χρησιμοποιούμε επίσης cookies για να παρακολουθούμε τη δραστηριότητά σας στο
διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των σελίδων που επισκέπτεστε σε άλλες
ιστοσελίδες, προκειμένου να προσδιοριστεί η αποτελεσματικότητα των
διαφημίσεων στη συμπεριφορά σας.

Οι απαντήσεις σας στις ερωτήσεις της έρευνας θα συσχετίζονται με τους μοναδικούς
αναγνωριστικούς αριθμούς. Θα μοιραστούμε δεδομένα έρευνας με τους πελάτες μας
για τον σκοπό της ανάλυσης των στοιχείων που προέρχονται από το διαδίκτυο (
web analytics) και της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων. Θα μοιραστούμε
μοναδικούς αναγνωριστικούς αριθμούς με το δείγμα εταιρείας από την οποία
προέρχεστε, σε σχέση με τη συμμετοχή σας σε αυτό το δείγμα εταιρείας (π.χ. για να
σας καλέσουμε να ολοκληρώσετε έρευνες, για εκπλήρωση ανταμοιβών κ.λπ.).
Περαιτέρω πληροφορίες για την επεξεργασία από εμάς των πληροφοριών που
συλλέγονται από τη χρήση μας των cookies ή σχετικών τεχνολογιών στη συσκευή
σας και τις απαντήσεις στην έρευνας, μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική απορρήτου
μας εδώ.

Παρακάτω θα βρείτε περιγραφές των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών που
χρησιμοποιούμε, συμπεριλαμβανομένων των cookies που χρησιμοποιούνται για την
παρακολούθησής μας. Με την εξαίρεση των cookies που είναι απαραίτητα για τη
λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας, μπορείτε να διαχειριστείτε τη
χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών εκφράζοντας τις προτιμήσεις σας,
όπως ορίζονται παρακάτω.  Κατανοήστε ότι εάν ασκήσετε το δικαίωμά σας για την
εξαίρεσης ενός cookie, θα τοποθετήσουμε ένα cookie στη συσκευή σας το οποίο
συνήθως αναφέρεται ως «cookie εξαίρεσης». Εάν αργότερα κάνετε απαλοιφή των
cookies σας, θα καταργήσετε επίσης αυτό το cookie εξαίρεσης και θα χρειαστεί να
ανανεώσετε τα cookies σας. Για πρόσβαση στις συνδέσεις εξαίρεσης αφού συναινέσετε, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.globalwebindex.net/gwiq/opt-out.

Λάβετε υπόψη ότι η χρήση cookies είναι συγκεκριμένη για το πρόγραμμα
περιήγησης. Εάν χρησιμοποιείτε πολλά προγράμματα περιήγησης ή συσκευές, θα
χρειαστεί να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις σας στο καθένα.

 

Advertising Cookie:

Όνομα cookie

Σκοπός του cookie

Σύνδεση εξαίρεσης

 GWIQ

Web analytics και αποτελεσματικότητα διαφήμισης

https://www.globalwebindex.net/gwiq/opt-out 

 

Cookies συνεργατών:

Όνομα συνεργάτη

Σκοπός του cookie

Σύνδεση εξαίρεσης

 Publicis

Αποτελεσματικότητα ηλεκτρονικών διαφημίσεων, Παρακολούθηση επισκέψεων τιστοσελίδων, Ανάπτυξη ηλεκτρονικών στατιστικών ομάδων Look-a-Like και Insights κοινού http://match.rundsp.com/optout 

Liveramp

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών στατιστικών ομάδων Look-a-Like και Insights κοινού https://liveramp.com/opt_out/

Retargetly

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών στατιστικών ομάδων Look-a-Like και Insights κοινού http://retargetly.com/optout/

Conversant

Αποτελεσματικότητα ηλεκτρονικών διαφημίσεων, Παρακολούθηση επισκέψεων τιστοσελίδων, Ανάπτυξη ηλεκτρονικών στατιστικών ομάδων Look-a-Like και Insights κοινού